Kontakt

Kontaktná adresa: OZ Prevenciou proti kriminalite, Dolná Streda 853, 925 63 Dolná Streda

 

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

predseda OZ Prevenciou proti kriminalite

t. č. 0911 922 171

 

Bc. Miroslav Vaško

podpredseda OZ Prevenciou proti kriminalite

t. č. 0903 782 188

 

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková pôsobila v obci Pata ako členka školskej a kultúrnej komisie a ako predseda Redakčnej rady Slova Patanov. V meste Sereď pôsobí ako tajomníčka v Školskej rade pri MŠ Dionýza Štúra v Seredi. V roku 2014 pôsobila v Redakčnej rade Sereďských noviniek.

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov biológia a chémia a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave študijný odbor Bezpečnostné verejno-správne služby. Absolvovala rigorózne konanie na Pedagogickej fakulte v Trnave v študijnom programe učiteľstvo chémie.

 

Bc. Miroslav Vaško pôsobil v obci Pata v školskej komisii. Študoval na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave študijný odbor verejná politika a verejná správa.

Kontaktujte nás

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: