Kontakt

Kontaktná adresa: OZ Prevenciou proti kriminalite, Dolná Streda 853, 925 63 Dolná Streda

 

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

predseda OZ Prevenciou proti kriminalite

t. č. 0911 922 171

 

Bc. Miroslav Vaško

podpredseda OZ Prevenciou proti kriminalite

t. č. 0903 782 188

 

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

V rokoch 2011 - 2013 pôsobila ako mestská policajtka na prevencii kriminality, kde sa zameriavala na širokú škálu obyvateľstva (deti, žiaci, dospelí a seniori) s rôznou bezpečnostno-právnou tematikou.

V obci Pata v rokoch 2014 - 2016 pôsobila ako členka školskej a kultúrnej komisie a ako predseda Redakčnej rady Slova Patanov. V obci Pata v rokoch 2013 - 2015 organizovala rôzne výchovno-preventívne akcie pre deti a seniorov.

V meste Sereď pôsobi od roku 2015 ako tajomníčka v Rade školy pri MŠ Dionýza Štúra v Seredi. Od roku 2014 pôsobí ako členka v Redakčnej rady Sereďských noviniek.  

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov biológia a chémia a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave študijný odbor Bezpečnostné verejno-správne služby. Absolvovala rigorózne konanie na Pedagogickej fakulte v Trnave v študijnom programe učiteľstvo chémie.

 

Bc. Miroslav Vaško pôsobil v obci Pata v školskej komisii. Študoval na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave študijný odbor verejná politika a verejná správa.

Kontaktujte nás

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: