Denný tábor obce Pata

28.02.2015 10:28

Obec Pata v spolupráci s OZ Prevenciou proti kriminalite a s inými subjektmi na území obce Pata, pripravilo počas jarných prázdnin pre mladšie deti denný tábor.

Tábor bude realizovaný v budove hasičskej zbrojnice alebe v budove starej škôlky na ul. Lazová, v závislosti od počtu detí.

Poplatok za celý týždeň vrátane obedu a olovrantu je 15 €.

Rodičia, ktorí majú záujem a chcú prihlásiť svoje dieťa do denného tábora, musia tak urobiť telefonicky na obecný úrad, príp. prísť osobne a vypísať prihlášku.

Pre väčšie deti, žiakov a študentov bude k dispozícií telocvičňa na základnej škole, kde sú pre deti pripravené pohybové aktivity (futbal, florbal, ping pong, volejbal a i.)

Vítané sú všetky deti!

Prehľad programu denného tábora obce Pata.pdf

Chceme požiadať rodičov, ktorí majú doma nejaké malé sklenené poháriky/nádobky, vysušené ovocie, nedopálené sviečky, kahance, vyfúkané vajíčka, gombíky, špagáty, bavlnky a i., aby ich poskytli na výrobu sviečok a veľkonočných vajíčok. Tvorivé dielne budú vo štvrtok. 

Za poskytnutý materiál vopred ďakujeme.

 

Aktivity zaradené do programu denného tábora boli spracované na základe publikácií:
PETILLON, H.
2013. 1000 her pro školy, kroužky a volný čas. 1. vyd. Brno: Editka, 2013. 464 s. ISBN 978-80-266-0095-4

ĎURANOVÁ-ŠOŠKOVÁ, A. 2011. Zatoč s nudou. Havlíčkův Brod: MP-STUDIO, 2011. 83 s. ISBN 978-80-970649-1-4

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: