Detská veršovaná maľovanka Učíme sa sami ochrániť

21.01.2016 14:00

OZ PPK vytvorilo v roku 2015 ilustrovanú maľovanku „Učíme sa sami ochrániť“, ktorá je financovaná z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  z rozpočtu mesta Sereď  a finančného príspevku a odbornej rady Okresného úradu v Galante.

Dôležitosť vzdelávania detí  v oblasti civilnej ochrany nás inšpirovala k vytvoreniu metodického materiálu pre predškolskú aj školskú výchovu, ktorý využije nie len rodič, pedagóg ale aj vychovávateľ. Deti sa aj takýmto spôsobom dozvedia  (prostredníctvom obrázkov a veršíkov) o problematike ochrany pred požiarmi, činnosti integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v bezprostrednom ohrození života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.

Východiskovým bodom pri práci s maľovankou sú skúsenosti dieťaťa, predbežné vedomosti, pojmy a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností. V tomto veku je dôležitá  možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky z výchovného vzdelávacieho  prostredia.

Vytvorené ilustrácie sú spracované tak, aby boli primerané detskému vnímaniu a deti na základe videného chápali obsah textu.

Na tvorbe básničiek sa podieľalo MAMA centrum zo Serede, ktoré sa ich snažilo vytvoriť tak, aby boli zrozumiteľné, poučné a dieťa si mohlo hravou formou ľahšie zapamätať videnú ilustráciu.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: