Potešili sme Vás maľovankou

24.02.2016 20:56

OZ Prevenciou proti kriminalite v mesiacoch december 2015 až február 2016 venovalo ilustrovanú maľovanku do niektorých materských škôl, denných centier a organizácií v okrese Galanta.

Spolu sme darovali 1160 ks maľovaniek. Potešili sme deti v MŠ v Pate, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, Mama club zo Serede, MŠ Dionýza Štúra a MŠ Komenského spolu s ich elokovanými pracoviskami a detských pacientov vo fakultných nemocniciach v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, keďže sme im chceli aspoň z časti spríjemniť čas strávený v nemocnici. Maľovanku sme darovali organizáciám, ktoré pripravujú pre deti rôzne výchovno-preventívne akcie, Farnosti v Pate, Okresnému úradu v Galante a Galantskému osvetovému stredisku.

Maľovanka bola financovaná z poskytnutej dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  z rozpočtu mesta Sereď  a finančného príspevku a odbornej rady Okresného úradu v Galante.

Na tvorbe básničiek sa podieľalo MAMA club zo Serede, ktoré sa ich snažilo vytvoriť tak, aby boli zrozumiteľné, poučné a dieťa si mohlo hravou formou ľahšie zapamätať videnú ilustráciu.

Maľovanky plánujeme venovať deťom na akciách usporadúvané na území okresu Galanta, napr. Míľa pre mamu, oslave Medzinárodného dňa detí a pod.

Ak ste sa o našej maľovanke dozvedeli až teraz a máte o ňu záujem, kontaktujte nás na e-maily prevenciouprotikriminalite@gmail.com.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: