Prenosné dopravné ihrisko

23.03.2014 14:00

OZ PPK v rámci svojej činnosti ponúka na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov týkajúcich sa tematiky Dopravná výchova, prenostné dopravné ihrisko. Ihrisko sa skladá z niekoľkých častí:

  • malých a veľkých kužeľov,
  • dopravných značiek,
  • semaforu,
  • plátna s otvormi na hádzanie lopty.

 

Poznámka: Fotografie sú len informačné a neobsahujú všetky súčasti prenostného dopravného ihriska.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: