Prevencia pre Vás

16.03.2014 17:26

O prevencii sa popísalo, a aj píše veľké množstvo odborných článkov, vypracúvajú sa odborné štúdie, vydávajú knižné tituly, pričom obsahom je tematika drog, internetu, šikanovania, ochrany detí pred telesnými trestami a  kriminality mladistvých a maloletých osôb. V poslednom čase sa prevencii venuje čoraz viac subjektov, čo je z hľadiska oboznamovania sa detí s nástrahami v prostredí, v ktorom sa pohybujú a žijú, potrebné. Dnešná doba prináša stále nové podnety na rozvoj osobnosti, ale aj naopak na jeho utlmenie. Deti sú omnoho vyspelejšie a často krát šikovnejšie ako samotní rodičia, napr. pri práci na internete, pri vyhľadávaní si rôznych tematických obsahov.

Školy, predškolské zariadenia či denné centrá navštevujú s rôznymi výchovno-preventívnymi programami najmä príslušníci štátnej polície, mestskej polície alebo zástupcovia rôznych občianskych združení. Zistila sa nie len potreba tejto aktivity, ale aj záujem zo strany školstva. Nie je však všetko len o prednáškach, diskusiách, ale aj o potrebe využívať nové spôsoby praktickej výučby s využitím moderných pomôcok. Niekto by mohol namietať, ale v dnešnej dobe je podmienkou pre vzbudenie záujmu u detí a mládež využívanie rôznych moderných metodických a praktických pomôcok.

Myslíme si, že dôležité je dať deťom nie len vedomosti, zručnosti a návyky, ale aj určitú dávku právneho vedomia hravou a zaujímavou formou, pretože na školách takáto výučba absentuje. My ako občianske združenie sa budeme snažiť ponúknuť školám ale aj na svojich stránkach (www.prevenciouprotikriminalite.webnode.sk,) právnu legislatívu, ale aj poradňu pre deti a mládež, ktoré potrebujú pomôcť v otázkach týkajúcich sa závislosti na drogách a alkohole, pomoci s problémami ak majú obavu sa obrátiť na svojich blízkych.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: