Vedia deti, aké sú ich práva?

10.12.2017 17:10

OZ Prevenciou proti kriminalite prišlo v roku 2015 s myšlienkou vytvoriť praktický zošit pre žiakov 1. stupňa základných škôl s tematikou práv dieťaťa. V roku 2016 sme svoje predstavy konzultovali s ilustrátorkou, ktorá ich preniesla do ilustrácií. V 2017 sme spracovali textovú časť, upravili zošit graficky a vytlačili. Praktický zošit bol v roku 2016 a 2017 financovaný z dotácie mesta Sereď.

Dvojročná usilovná práca priniesla svoje ovocie vo forme praktického zošita Ja dieťa, utečenec..., ktorý vznikol z dôvodu podpory detí, ktorým nie je umožnené prežívať svoj život plnohodnotne a bez strachu z neistej budúcnosti. Pre deti, ktoré sa stali utečencami nie z vlastnej vôle, ale z rozhodnutia iných. Pre deti, ktorým bolo odopreté žiť život tak, ako ho žijú naše deti.

Praktický zošit je spracovaný jednoduchou a hravou formou. Žiakov sprevádza príbeh chlapca Asada a jeho rodiny, ktorí utiekli pred vojnou z rodnej Sýrie. Každý príbeh obsahuje farebnú ilustráciu a praktickú časť na vypracovanie a vymaľovanie. Žiak sa pri čítaní príbehu a vypracovaní úloh dozvie nové informácie a zároveň rozšíri svoj rozsah vedomostí a poznatkov.

„I keď je táto téma náročná pre ich vnímanie, príbeh rodiny a chlapca Asada žiakom vhodným spôsobom približuje realitu a učí ich, že mier a bezpečné zázemie nie je všade samozrejmosťou.“

Mgr. Júlia Gálová - bývalá pedagogička a riaditeľka materskej školy v Galante

„Praktický zošit s témou základných práv dieťaťa spojený s príbehom chlapca Asada je možné použiť v rámci realizácie prierezovej témy – multikultúrna výchova.“

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. – riaditeľ ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: