Vyhodnotenie 2. ročníka konferencie Umením proti násiliu

11.11.2015 16:00

Dňa 11.11.2015 sa na pôde ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi konal 2. ročník žiackej konferencie Umením proti násiliu, na ktorej boli ohodnotené žiacke práce rôzneho prevedenia. Do súťaže sa zapojilo 64 projektov z 12 škôl z Trnavského kraja.

Cieľom súťaže a samotnej konferencie bolo zvyšovať u detí a mládeže povedomie a šíriť osvetu v oblasti prevencie kriminality, čo nám aj žiaci prostredníctvom svojich projektov vedeli predviesť. Súťaž bola rozdelená do 3 kategórií podľa veku súťažiacich, ktorí si mali možnosť vybrať z tematických oblastí zapojenia sa: trestnoprávna zodpovednosť, neznáme osoby, sexuálne násilie, internet, známosti, závislosti, mobily a dopravná výchova. Niektoré oblasti súťažiacich nelákali, preto sme od nich neobdržali žiadne projekty. Do niektorých sa síce zapojili, ale ich diela nespĺňali hodnotiace kritéria, a preto z nich nebol vybraný žiadny víťazný projekt.

Ocenené boli nasledovné kategórie:

Ocenenia žiakov 1. stupňa ZŠ vo veku od 7 do 11 rokov v oblasti Závislosti: Natália Vaňová zo ZŠ s MŠ Zemianske Sady, v oblasti Dopravná výchova: Natália Vaňová a Erika Blahutová zo ZŠ s MŠ Zemianske Sady a v oblasti Internet: Sandra Buchová zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi.

Ocenenie žiakov 2. stupňa ZŠ vo veku od 12 do 15 rokov v oblasti Internet: Jana Švihoríková, Viktória Krúpová, Kuzmová, Bunová a Mihoková zo ZŠ s MŠ Zemianske Sady, v oblasti Závislosti: Sára Szalaiová zo ZŠ Veľké Úľany; Natália Kochanová, Veronika Lukačovičová, Dominika Hladká, Laura Petríková, Natália Chmelárová zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy a Soňa Planková, Kristína Dittrich, Ľudmila Kožuchová, Bianka Czafiková, Michaela Vargová, Michal Kožuch, Karin Garajová a Petra Lavrinčiková zo ZŠ s MŠ Horné Saliby. V oblasti Podvody: Patrícia Nádaská, Lucia Krivosudská, Viktória Bábyová, Patrícia Čambálová zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy. V oblasti Neznáme osoby: Lukáš Matušica, Lukáš Miklošík, Marek Molnár, Daniel Tóth, Martin Tvarožek, Samuel Matura zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy a v oblasti Trestnoprávna zodpovednosť: Alžbeta Žemlová z Gymnázia V. Mihálika zo Serede.

Ocenenie žiakov stredných škôl v oblasti Mobily: Barbora Králová, Alexandra Sokolová a Diana Kušnierová z Gymnázia V. Mihálika zo Serede.

Celkovým víťazom konferencie, ktorého spomedzi 12 finálnych projektov vybrali naši hostia, sa stali žiaci ZŠ Tulipán z Trnavy v oblasti Závislosti: Kristína Čonková, Sabína Pavlíková, Kristián Nemček a Jazmína Pajtášová.

Našimi hosťami boli primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, prednostka OÚ v Galante Mgr. Júlia Gálová, riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi PeadDr. Jaroslav Čomaj, zástupkyňa OZ STORM Mgr. Andrea Hugáňová, riaditeľ OR PZ v Galante mjr. Mgr. Patrik Kupec, riaditeľ OR HaZZ v Galante pplk. Ing. Zoltán Tánczos a riaditeľka Galantského osvetového strediska Mgr. Margita Knappová.

Projekt bol financovaný z rozpočtu mesta Sereď, za spolupráce Okresného úradu v Galante a OZ STORM.

Ceny do súťaže venovali OZ Prevenciou proti kriminalite, Okresný úrad v Galante, OZ STORM, Lekáreň Areál Zdravia Galanta a Walmark, a.s. v zastúpení Mgr. Klaudie Kaiserovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do konferencie Umením proti násiliu. Do budúcna sa budeme snažiť zvyšovať úroveň súťaže a určite si prajeme, aby projekt pokračoval aj v nasledujúcom roku, pretože máme záujem na tom, aby žiaci boli ku svojmu okoliu a k ostatným vnímaví. Vedeli rozoznať nebezpečenstvá a vedeli sa im vyvarovať.

Víťazné projekty (videá a prezentácie) nájdete na našej facebookovej stránke OZ Prevenciou proti kriminalite.

Víťazné výkresy žiakov:

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: