Vyhodnotenie súťaže Umením proti násiliu

25.11.2014 11:56

OZ Prevenciou proti kriminalite v rámci projektu „Poď, spolu sa to naučíme“ vyhlásilo súťaž, ktorej cieľom bolo zvyšovať povedomie a šíriť osvetu v oblasti prevencie kriminality s využitím rôznych typov technológií u detí a mládeže v Galantskom okrese.

Úlohou žiakov bolo vytvoriť projekty vo forme plagátu, prezentácie, letáku, komiksu, www stránky, krátkeho filmu, piesne alebo divadelného prestavenia, ktoré by poukazovalo na nástrahy, (ne)bezpečnosť a možnú kriminalitu v jednotlivých oblastiach. Projekty mali žiaci prezentovať na žiackej konferencii „Umením proti násiliu“.

Súťaž bola členená do kategórii pre žiakov 1. stupňa základných škôl, žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl v tematike Trestnoprávna zodpovednosť, Neznáme osoby, Sexuálne násilie, Internet, Známosti, Závislosti, Podvody, Mobily a Dopravná výchova.

Z dôvodu, že do súťaže sa neprihlásil počet detí, ktorý by naplnil cieľ konferencie, bola prezentácia a následné vyhodnotenie projektov realizované v priestoroch ZŠ s MŠ Horné Saliby dňa 25.11.2014.

Všetky prihlásené projekty boli spracované na tému „Závislosti“. Víťazné projekty v jednotlivých vekových kategóriách boli nasledovné:

  • žiaci 1. stupňa základných škôl – žiaci ŠKD zo ZŠ s MŠ Horné Saliby s projektom „Máš na výber“;
  • žiaci 2. stupňa základných škôl – žiačka Erika Szutyányiová zo ZŠ s MŠ Horné Saliby s projektom „Komiks“;
  • žiaci stredných škôl – žiaci kvinty z Gymnázia V. M. zo Serede s projektom „Prešiel som peklom – Denník narkomana“.

      Program vyhodnotenia prebiehal prezentáciou projektov, ktoré získali prvé miesto a odovzdaním ocenení, ktoré venovalo OZ Prevenciou proti kriminalite v rámci dotácie Mesta Sereď na projekt „Poď, spolu sa to naučíme“, združenie STORM, EDUCAPRINT spol. s. r. o., prednostka Okresného úradu Galanta Mgr. Júlia Gálová v zastúpení Ing. Vlasta Horváthová, okresný riaditeľ PZ mjr. Mgr. Patrik Kupec v zastúpení mjr. PhDr. Jozef Bicsan a starosta obce Horné Saliby Ing. Pavol Dobosy.

      Za organizáciu a poskytnutie priestorov na vyhodnotenie súťaže ďakujeme predovšetkým ZŠ s MŠ Horné Saliby.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: