Právne okienko

 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení a doplnení neskorších predpisov

 

Zákony súvisiace s prevenciou

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov

Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov

zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení a doplnení neskorších predpisov

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení a doplnení neskorších predpisov

zákon č. 08/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení a doplnení neskorších predpisov

vyhláška MV SR č. 09/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení a doplnení neskorších predpisov

 

Úplne znenie právnych predpisov je uverejnené na stránke www.slov-lex.sk.

 

Právne akty Európskej únie

Rámcové rozhodnutie Rady o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti

Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti terorizmu

Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti korupcii v súkromnom sektore

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: